Politiikassa

Kun minua pyydettiin Kokoomuksen ehdokkaaksi kunnallisvaaleihin 1992, mietin politiikkaan lähtemistä melko pitkään kahdesta syystä. Ensinnäkin mietin, kiinnostaako politiikka minua, osaanko toimia päättäjänä, onko minulla jotain annettavaa kunnalliseen päätöksentekoon. Toinen syy, miksi mietin mukaan politiikkaan lähtöä, liittyi siihen, että äitini oli kunnanvaltuutettu ja myös ehdolla 1992 vaaleissa. Söisimmekö ääniä toisiltamme, eikä kumpikaan menisi läpi? Lopulta olimme ehdolla molemmat ja myös pääsimme molemmat läpi. Olimme valtuustossa kaksi kautta yhtä aikaa.

Olen iloinen siitä, että lähdin mukaan kuntapolitiikkaan. Se on laajentanut paljon näkemystäni kunnan toiminnasta ja antanut monia hyviä kokemuksia ja uusia ystäviä. Perimmäinen syy politiikassa mukana olemiseen on varmasti halu vaikuttaa asioihin. En juurikaan pidä politikoinnista. Minusta päätettävät asiat ovat mielenkiintoisia ja ratkaisujen löytäminen ongelmiin on palkitsevaa. Olen päättäjänä pragmaattinen. Tutustun päätettäviin asioihin huolella. Haluan perehtyä asioihin eri näkökulmista ja perustaa päätöksen faktoihin. Aina oma mielipiteeni ei tietysti päätöksenteossa menesty, mutta tämä demokraattinen prosessi on sinänsä arvokas yhteisten asioiden hoitamisessa. Politiikassa oppii nopeasti, ettei voi tehdä vain omasta mielestään hyviä päätöksiä. Suurin osa päätöksistä on kompromisseja. 

Kunnallispolitiikassa olen halunnut tutustua eri päätöksentekoportaisiin. Olen ollut monessa eri lautakunnassa, kunnan hallituksen jäsenenä, valtuuston puheenjohtajistossa ja kunnan yhtiöiden hallinnossa. Minusta on ollut mielenkiintoista opetella uusia asioita eri lautakunnissa. Se on myös lisännyt ja ylläpitänyt mielenkiintoa kuntapolitiikkaa kohtaan. Jos on pitkään yhdessä tehtävässä, siihen urautuu helposti.

Pisimpään toimin koululautakunnan puheenjohtajana, 8 vuoden ajan. Koulutoimen asiat ovat minulle läheisiä. Äitini oli opettaja ja olen käynyt koulua jo ennen syntymääni. Asuimme koulun päädyssä opettajien asunnossa ja minut on jopa kastettu koululla. Olen käynyt Luumäellä peruskoulun ja lukion. Koululautakunnassa päätin samaisten koulujen asioista. Olen myös naimisissa luokanopettajan kanssa ja nyt lapseni käyvät näitä samoja kouluja. Voidaan sanoa, että elämäni on aina rytmittynyt koulun työ- ja loma-aikojen mukaan.

Ennen Eksotea kunnissa oli sosiaali- ja terveyslautakuntia. Terveyslautakunnan varapuheenjohtajana ja sosiaalilautakunnan varajäsenenä sote-asiat ovat tullet hyvin tutuiksi. Olin myös Eksoten valtuuston varajäsen, jolloin tutustuin tarkemmin sen toimintaan. Sote-asioiden uudelleen organisoinnista on puhuttu jo pitkään ja siihen on käytetty paljon aikaa myös kunnissa. On hyvä, että nyt on saatu jonkinlainen päätös tälle jatkuvalle epätietoisuudelle sote-palveluiden järjestämisestä.

En asettunut enää ehdolle kunnallisvaaleissa 2021. Valtuutettuna 7 kautta, eli 28 vuotta 8 kuukautta on minusta melko pitkä aika. Olin valtuutettuna neljällä vuosikymmenellä vuosina 1993 – 2021. Se on sisältänyt paljon kokouksia, seminaareja, työryhmiä ja toimikuntia. Jatkan kuitenkin edelleen Luumäen Energia Oy:n hallituksen puheenjohtajana. Tätä tehtävää olen hoitanut sen perustamisesta vuodesta 2015 lähtien. Luumäen Energia myy ja jakelee maakaasua sekä kaukolämpöä Luumäellä. Aika yhtiön hallinnossa on ollut mielenkiintoista. Olemme rakentaneet kolme hakevoimalaa ja päässeet lähes kokonaan eroon fossiilisista polttoaineista energiantuotannossa.

Kaikelle on aikansa ja paikkansa. Yhteiskunnalliset asiat ovat edelleen kiinnostavia, eikä minulla ollut mitään yksittäistä syytä jättäytyä pois kuntapolitiikasta. On kuitenkin hyvä antaa tilaa uusille ihmisille ja ehkä uusille ja tuoreille ajatuksille. Tosin, kokemuksesta on paljon hyötyä myös kunnallispolitiikassa. Ehkäpä politiikasta löytyy minullekin vielä uusia haasteita, vaikkapa hyvinvointialueen valtuustosta.

KUNNALLISET LUOTTAMUSTOIMET 1993-

Kunnanvaltuutettu                                   1993 - 2021

Kunnanhallituksen jäsen                        1999 - 2000

Kunnanvaltuuston 1. vpj.                        2009 - 2012

Vapaa-aikalautakunta vpj.                      1993 - 1996

Terveyslautakunta vpj.                            1997 - 2000

Koululautakunta pj.                                  2001 - 2008

Kiint. Oy Luumäen Valliseppä hallitus  1999 - 2000

Luumäen Energia Oy hallituksen pj.      2015 -        

Ilaskivi presidentiksi
Vuosijuhla
Valtuuston kokous
Vaalitilaisuus
pahvi Sauli
Messuilla
Rantakalailta
Kokous
Toivotalkoot
Torilla
Ville Tanskanen valtuustossa