Aluevaalit 2022

Vaalit on käyty ja ensimmäinen hyvinvoinntialueen valtuusto on valittu. Saamani äänimäärä oli uskomattoman hieno! Lämmin kiitos kaikille  äänestäjilleni saamastani tuesta! Nyt alkaa kova työnteko koko maakuntamme asukkaiden sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palveluiden hyväksi. 

Miksi aluevaaleissa pitäisi äänestää?

 

Jatkossa hyvinvointialueet järjestävät kaikki lakisääteiset sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävät. Niistä ei enää päätetä kunnissa, ja käytännössä Eksote lakkaa olemasta. Rahoituksen hyvinvointialueet saavat suoraan valtiolta. Nämä asiat koskettavat meitä jokaista, eikä ole yhdentekevää, kuka niistä on päättämässä. Palveluiden järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueelle 1.1.2023.  Uusien hyvinvointialueiden päättäjien on tehtävä vuonna 2022, vain 10 kuukauden aikana, paljon tärkeitä päätöksiä. On muun muassa päätettävä hyvinvointialueen strategiasta ja määriteltävä palveluverkko sekä kuinka ja kuka palveluita tuottaa. Koska nyt valittava aluevaltuusto on ensimmäinen, se luo päätöksillään hyvinvointialueelle suuntaviivat ja toimintatavat pitkälle tulevaisuuteen. Siksi jokaisen on tärkeää käydä äänestämässä.

Miksi olen ehdokkaana aluevaaleissa?

 

Minulla, kuten jokaisella muullakin on omakohtaista kokemusta sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palveluista, lisäksi olen ollut päättämässä sote-asioista ja tiedän niiden tärkeyden kaikkien ihmisten elämässä. Hyvinvointialueella tarvitaan nyt päättäjiä, joilla on kokemusta päätöksenteosta ja jotka tuntevat hyvinvointialueella päätettäviä asioita. Koulutukseni ja työkokemukseni talousasioista auttavat hyvinvointialueen talouden hoidossa. Haluan olla vaikuttamassa hyvinvointialueen kehitykseen ja päättämässä meille kaikille tärkeistä palveluista, siksi ole ehdokkaana aluevaaleissa.

Mitä pidän tärkeänä hyvinvointialueella?

 

Meillä Etelä-Karjalassa on Eksote ja Etelä-Karjalan pelastuslaitos, joten täällä ei hyvinvointialueen luominen lähde tyhjästä. Jos asiat saadaan hyvin järjestymään, maakunnan ihmisten ei pitäisi juurikaan huomata muutosta palveluiden järjestäjässä. Kaikista hyvinvointialueen tärkeistä tehtävistä nostaisin esiin seuraavat teemat.

Työntekijät

Etelä-Karjalan hyvinvointialueella on yli 5 000 työntekijää tekemässä arvokasta työtä meidän eteläkarjalaisten hyväksi. Heidän työpanoksensa on tärkein tekijä, jolla turvataan jatkossakin palveluiden saatavuus. Pidetään huolta työntekijöistä!

Lähipalvelut

Lähipalvelut tulee olla helposti kaikkien saavutettavissa. Hyvinvointiasemilla on nykyään tarjolla sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluita, jotka on oltava jatkossakin lähellä niiden käyttäjiä. Kotiin tuotavat palvelut ovat tärkeitä, ja niitä on kehitettävä, jotta ihmiset voivat halutessaan asua kotonaan mahdollisimman pitkään. Kun kotona ei enää pärjää, palveluasumista on oltava tarjolla sitä tarvitseville. Oppilaitten on tavoitettava kouluterveydenhoitaja ja kuraattori omalta koululta. Myös pelastustoimen palveluverkon on katettava koko maakunta. Hätätilanteessa palokunta, ensivaste ja ambulanssi on saatava nopeasti paikalle. Tietysti palveluiden tarpeet ja painopistealueet muuttuvat ajan myötä. Palveluiden tuottamistavat voivat muuttua ja varmasti keksitään uusia palveluita, joita ei ole vielä nykyään käytössä. Palveluiden helppo saavutettavuus on kuitenkin aina muistettava.

Keskussairaala

Pidän tärkeänä hyvin toimivaa, 24/7 päivystävää keskussairaalaa. Kaikki maakunnan asukkaat tukeutuvat keskussairaalaan suuren hädän hetkellä tai vaativampaa erikoisosaamista vaativien ongelmien kanssa. Keskussairaalalla pitää olla tarvittavat resurssit ylläpitää laadukasta toimintaa ja olla vetovoimainen, jotta sinne saadaan osaavaa henkilökuntaa jatkossakin.

Yksityiset palveluiden tuottajat

Yrittäjänä näen myös yksityiset palveluiden tuottajat sekä kolmannen sektorin tärkeinä sosiaali- ja terveyspalveluiden toimijoina maakunnassamme. Hyvinvointialueella on palveluiden järjestämisvastuu, mutta sen ei tarvitse tuottaa kaikkia palveluita itse. Jatkossakin pitää voida solmia sopimuksia palveluiden tuottamisesta tai antaa palveluiden tarvitsijoille palveluseteleitä, jotta he voivat itse hankkia tarvitsemansa avun. Näitä toimintamuotoja voidaan käyttää silloin, kun se on tarkoituksenmukaista ja kustannustehokasta.

Aluevaalit

ALUEVAALIT 2022

Ennakkoäänestys kotimaassa 12. - 18.1.2022

Ennakkoäänestys ulkomailla 12. - 15.1.2022

Vaalipäivä 23.1.2022

 

Käytä äänioikeuttasi!